تبلیغات
علم می گوید ماهی از بی آبی می میرد... - استراتژی بصیرت
بسم الله...

یک ابزار می تواند در  فرآیند های متفاوت اثرات متفاوتی داشته باشد ، ( مثالش هم همات چاقویی که می تواند در دست جراح ، ببرد برای درمان و در دست قاتل ببرد برای کشتن!..)
یعنی استفاده از ابزاری مشابه در فرآیند های متفاوت
در این فرآیند ها با نگاه به مجری فرآیند ، می توان به ماهیت هدف و نتایج آن پی برد...

اما ، گاهی برعکس اتفاق بالا هم موضوعیت پیدا میکند،
یعنی استفاده از ابزارهای متفاوت که در ظاهر متضاد یکدیگر هم هستند ، برای فرآیندی یکسان
و البته در این فرآیند ها هم نگاه به مجری فرآیند است که می تواند ماهیت هدف و نتایج فرآیند را مشخص کند

در هرصورت نگاه و تحلیل ابزارها بدون پیش فرضِ مجری  ، موجبات اشتباه را برای نتیجه گیری فراهم میکند و نتیجه به دست آمده از این نوع بررسی ( بررسی ابزار محور) نمیتواند مورد تایید و اتکا باشد.

یکی از نکاتی که می تواند برای شناخت هدف استفاده کننده ی از یک ابزار مفید باشد ، بررسی دیگر ابزارهایی است که همان مجری قبلا از آن ها در فرآیند استفاده کرده ... یعنی بررسی تاریخی یک فرآیند و مجری آن

دشمنان ملت ایران در این سى و چند سال هر چه در توان داشتند، علیه این ملت به كار گرفتند؛ چیزى در چنته ندارند كه علیه ملت ایران به كار نگرفته باشند؛ تحریكات كردند، جنگ راه انداختند، از دشمن جمهورى اسلامى با همه‌ى توان حمایت كردند، معارضه‌ى سخت كردند، معارضه‌ى نرم كردند؛ هر چه در توان داشتند، با این ملت مبارزه كردند؛ {...} از هر كارى كه در اختیارشان بود و میتوانستند، در این سى سال استفاده كردند؛ توطئه كردند، كودتا راه انداختند، تحریك نظامى كردند، حمله به هواپیما كردند، تحریمهاى سخت و شدید كردند؛ روزبه‌روز تحریمها را زیاد كردند، به امید اینكه بتوانند ملت را از صحنه خارج كنند؛ بتوانند ملت را ناامید كنند؛ بتوانند ملت را نسبت به اسلام و جمهورى اسلامى بدبین كنند؛ اما ناكام ماندند.(1)


و اما تحریم ، ابزاری کارآمد برای ایجاد فشاری اقتصادی اجتماعی بر یک ملت ...
هیچ وقت قرار نیست تحریم ها هویت یک جامعه را نابود کنند ، اصلا تحریم یک ابزار نابودگر در نگاه اول نیست
اتفاقا ، وقتی یک کشوری تحریم می شود ، ملت آن ( به خصوص اگر ملت متعصبی باشند) تمام تلاش خود را می کنند که با وجود تحریم ها بتوانند زندگی کنند!

اما تحریم وقتی خطرناک است که بعد از آن مذاکره مطرح شود..
بعد از فشار ها و تحریم ها ، یک ژست خداپسندانه توسط دشمن یا موضوع مذاکره ! می تواند برای یک ملت وسوسه انگیز باشد!

حالا اخیراً آمریكایى‌ها باز مسئله‌ى مذاكره را پیش كشیدند، تكرار میكنند كه آمریكا آماده است با ایران مذاكره‌ى مستقیم بكند؛ این تازگى ندارد. مسئله‌ى مذاكره را آمریكایى‌ها در هر مقطعى تكرار كرده‌اند. حالا امروز نوبه‌میدان‌آمده‌ها مجدداً تكرار میكنند كه مذاكره كنیم و میگویند توپ در زمین ایران است، توپ در زمین شماست، شما هستید كه باید پاسخگو باشید، شما هستید كه باید بگویید مذاكره‌ى همراه با فشار و تهدید، چه معنایى دارد؟ مذاكره براى اثبات حُسن نیت است. شما ده تا كار انجام میدهید كه حاكى از سوء نیت است، آن وقت به زبان میگویید مذاكره؟! توقع دارید ملت ایران قبول كنند كه شما حُسن نیت دارید؟! ما البته درك میكنیم چرا آمریكایى‌ها این روزها باز مجدداً مسئله‌ى مذاكره را هى تكرار میكنند، هى میگویند پشت سر هم به زبانهاى گوناگون؛ ما میفهمیم علت چیست. به قول خود آمریكایى‌ها، سیاست خاورمیانه‌اى آنها دچار شكست شده. آمریكا در سیاستهاى خود در این منطقه، دچار شكست است. احتیاج دارند به اینكه یك برگ برنده‌اى را به قول خودهاشان رو كنند؛ این برگ برنده از نظر آنها عبارت است از اینكه: نظام جمهورى اسلامىِ انقلابىِ مردمى را، بكشانند پاى میز مذاكره؛ به این احتیاج دارند. میخواهند به دنیا اعلام كنند كه ما حُسن نیت داریم. نه، ما حُسن نیتى مشاهده نمیكنیم. من چهار سال قبل - در اول این دولت كنونى امریكا - كه باز همین حرفها را میزدند، اعلام كردم، گفتم كه ما پیشداورى نمیكنیم، قضاوت زودهنگام نمیكنیم؛ ما نگاه میكنیم ببینیم عمل اینها چگونه است، آن وقت قضاوت خواهیم كرد. حالا بعد از چهار سال، قضاوت ملت ایران چه باشد؟ از فتنه‌ى داخلى حمایت كردند، به فتنه‌گران كمك كردند، در سطح منطقه با ادعاى مبارزه با تروریسم به كشورى مثل افغانستان لشگركشى كردند، این همه انسان را پامال كردند، نابود كردند؛ با همان تروریستها امروز دارند در سوریه همكارى میكنند، پشتیبانى میكنند؛ همان تروریستها را در هرجایى كه توانستند در ایران به كار بگیرند، به كار گرفتند، عوامل آنها، همپیمانهاى آنها، جاسوسان رژیم صهیونیستى، دانشمندان را در جمهورى اسلامى ترور كردند صریح، اینها حاضر نشدند حتى محكوم كنند، حمایت هم كردند؛ این عملكرد آنهاست؛ علیه ملت ایران تحریمهایى را كه خودشان میخواستند این تحریمها فلج كننده باشد، به كار گرفتند و این را تصریح كردند و گفتند فلج كننده. چه كسى را میخواستید فلج كنید؟ ملت ایران را میخواستید فلج كنید؟ شما حُسن نیت دارید؟ مذاكره از روى حُسن نیت، با شرایط برابر، میان دو طرفى كه نمیخواهند به یكدیگر كلك بزنند، معنا پیدا میكند. مذاكره به صورت یك تاكتیك، مذاكره براى مذاكره، مذاكره براى فروختن ژست ابرقدرتى بیشتر به دنیا، این مذاكره یك حركت حیله‌گرانه است؛ این حركت واقعى نیست. (1)

شناخت یک فرآیند تنها با بررسی همه ابزارهایی که برای آن فرآیند استفاده شده ، قابل انجام است... نه نگاه به یک ابزار ، مذاکره ابزاری است برای نابودی عزت ملت ایران ، وقتی به ابزارهای دیگر مجری یعنی امریکا نگاه می کنیم...

در تبلیغات وانمود میكنند كه اگر ایران با آمریكا سر میز مذاكره بنشیند، تحریمها برداشته میشود. این هم دروغ است. هدفشان این است كه با وعده‌ى برداشتن تحریمها، ملت ایران را وادار كنند كه اشتیاق به مذاكره‌ى با آمریكا پیدا كند. تصور آنها این است كه ملت ایران دیگر از تحریمها به ستوه آمده‌اند، پدرشان دارد در مى‌آید، همه چیز به هم ریخته است؛ پس ما بگوئیم خیلى خوب، بیائید مذاكره كنید تا تحریم را برداریم، یكهو جمعیت ملت ایران راه بیفتند كه بله، بیائید مذاكره كنیم.
این حرف هم از همان حرفهاى غیر منطقى و همراه با فریب و یك وسیله‌اى براى زورگوئى است. اولاً - همان طور كه عرض كردیم - اینكه میگویند بیائید مذاكره كنیم، مقصودشان از مذاكره، واقعاً یك گفتگوى عادلانه و منطقى نیست؛ مذاكره یعنى شما بیائید حرفهاى ما را قبول كنید، تسلیم شوید، تا ما تحریمها را برداریم. خب، اگر ملت ایران میخواستند تسلیم شوند، چرا انقلاب كردند؟ آمریكا بر اوضاع ایران مسلط بود و هر كار دلش میخواست، میكرد. ملت ایران انقلاب كردند براى اینكه از زیر یوغ آمریكا خارج شوند؛ حالا بیایند بنشینند باز مجدداً تسلیم شما شوند؟ این، اشكال اول.
 اشكال بعد این است كه تحریمها با مذاكره برداشته نخواهد شد؛ این را من به شما عرض بكنم. هدف تحریمها چیز دیگرى است. هدف تحریمها خسته كردن ملت ایران است، جدا كردن ملت ایران از نظام اسلامى است. مذاكره هم كه انجام بگیرد، اگر ملت ایران باز در صحنه باقى باشد و بر حقوق خود اصرار بورزد، این تحریمها وجود خواهد داشت. ملت ایران در مقابل این فكر غلط دشمن چه كار میكند؟ (2)

یکی از نکاتی که می تواند برای شناخت هدفِ استفاده کننده ی از یک ابزار مفید باشد ، بررسی دیگر ابزارهایی است که همان مجری قبلا از آن ها در فرآیند استفاده کرده ... یعنی بررسی تاریخی یک فرآیند و مجری آن
و این همان استراتژی بصیرت افزایی حضرت ماه است...

ما در مقابله‌ى با این فشار و آزار، دو راه وجود دارد: ملتهاى ضعیف وقتى كه دشمن فشار آورد، میروند در مقابل دشمن تسلیم میشوند، خشوع میكنند، توبه میكنند. اما ملت شجاعى مثل ایران بمجرد اینكه دید دشمن دارد فشار مى‌آورد، سعى میكند نیروهاى درونى خود را فعال كند، با قدرت و شجاعت از منطقه‌ى خطر عبور كند؛ و همین كار را خواهد كرد. این هم تجربه‌ى سى ساله‌ى ماست.(2)
 

پ.ن 1:  (1) بیانات حضرت ماه  91/11/19
(2) بیانات حضرت ماه  91/11/24
پ.ن2: میخواستم از تحریم بنویسم ماحصلش شد این پست!
پ.ن 3: پست قبل وقایع اتفاقیه عدم حضور است...طبقه بندی: دلبری برگزیده ام که مپرس،  محیط شیمایی ، با ماسک وارد شوید!، 
نگارش در تاریخ جمعه 18 اسفند 1391 توسط ارمیا معمر | نظرات ()
روزشمار محرم عاشورا
درباره وبلاگ
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نوا

پیوند ها
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :